Thông Báo

Thông báo tuyển NCC trên kynu.pro

  • 1. Nội dung bài viết : không được viết quá ngắn , không được copy từ các trang khác mà phải tự biên soạn nội dung mới.
  • 2. Hình ảnh : Không sử dụng ảnh ảo hay tráo ảnh, ảnh phải add text rõ ràng kynu.pro, không photoshop quá đà.

Mọi người có như cầu liên lạc vui lòng liên hệ bên dưới:

Telegram : @kynupro – BQT sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

KYNU.PRO