Vị Trí     Phạm Vi    Km  

Thẻ: gai goi quanh day