Thầy giáo chủ nhiệm và học trò ngoan Amy Fukada:

Amy Fukada được gia đình mời thầy giáo ở trường về để dậy thêm vì chuẩn bị lên đại học. Nhưng người thầy này đã kết em nó từ lâu và nay lại được ở gần nhau như vậy, anh ta đã khiêu khích và quyến rũ Amy Fukada, rồi sau đó nện em nó từ nhà đến trường. Các cảnh diễn ra vô cùng kích thích, liệu sau đó anh ta có bị phát hiện, mời anh em cùng đón xem!!!

Thầy giáo chủ nhiệm và học trò ngoan Amy Fukada